Natuur op de Nieuwkoopse Plassen

nieuwkoopse-plassen-noorde-nieuwkoop-fluisterboot-vogelen-fotovaak

We genoten van de mooie natuur op de Nieuwkoopse Plassen. We houden van de natuur en om zelf te varen. Daarnaast wilde we graag vogels spotten en dat gaat het beste met een stille elektrische fluisterboot. Niet dat we hiervoor het beste jaargetijde hadden uitgekozen. Maar het weer was perfect om de smalle doorgangen tussen het riet en de waterlelies te verkennen. En rond de plassen zijn er meerdere aanbieders van dergelijke vaartuigen. Ook ideaal als je wil vissen. Daarnaast krijg je een kaart mee en overal staan er paaltjes met de route. Ondanks dat het geen vogelseizoen is spotte we toch de schuwe purperreiger. Maar ook genoten we van buizerds, zilverreiger, pimpelmeesjes en de ontelbare zwaluwen.

210828-87-nieuwkoopse-plassen-noorde-nieuwkoop-fluisterboot-vogelen-fotovaak
210828-66-nieuwkoopse-plassen-noorde-nieuwkoop-fluisterboot-vogelen-fotovaak
210828-84-nieuwkoopse-plassen-noorde-nieuwkoop-fluisterboot-vogelen-fotovaak

De Nieuwkoopse Plassen is een natuurgebied van 1400 ha groot in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, bij de plaatsen Nieuwkoop, Noorden en De Meije. Daarvan is ruim 1000 ha eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten. De plassen zijn vanaf de 16e eeuw ontstaan door vervening van het gebied.
Vervening of turfwinning is het verwijderen van een veenbodemlaag uit een veenderij. De hierbij gewonnen turf werd doorgaans gebruikt als brandstof.
Het delven van veen was honderden jaren een lucratieve bezigheid omdat het in de vorm van turf de belangrijkste beschikbare brandstof was voor ovens, brouwerijen, distilleerderijen, kokerijen en dergelijke maakte de industrialisatie in de gouden eeuw mogelijk. Ook als huisbrandstof was turf toentertijd zeer belangrijk.

Doordat de afgravingen op grote schaal plaats vonden en de gemaakte groeves niet werden opgevuld met zand of grond ontstonden er door regenwater en grondwater sloten, kanalen en meren. In het gebied De Nieuwkoopse plassen liggen twee zeer uitgestrekte en vrij ondiepe veenplassen, de Noordeinderplas en de Zuideinderplas. De grote plassen worden druk bevaren door de ‘pleziervaart’ met kleine jachten, sloepen en zeilboten. De slootjes en kleinere plassen lenen zich uitstekend voor een tocht met fluisterbootje, roeiboot of kano. Maar ook het moderne 'Suppen' is in opmars. Dit is een drivend bord, waarop gestaan word en voortbevogen met een peddel. Meer noordelijk en oostelijk in dit gebied liggen plassen van een aanzienlijk kleinschaliger type zoals het Maarten Freeken Wije. Deze zijn bereikbaar met kano, roeiboot en fluisterboot.

210828-89-nieuwkoopse-plassen-noorde-nieuwkoop-fluisterboot-vogelen-fotovaak
210828-69-nieuwkoopse-plassen-noorde-nieuwkoop-fluisterboot-vogelen-fotovaak
210828-63-nieuwkoopse-plassen-noorde-nieuwkoop-fluisterboot-vogelen-fotovaak

De plassen in dit wel voedselrijke, maar toch vrij zuivere water zijn sterk begroeid met planten als watergentiaan en waterlelie. Met veldjes krabbenscheer en met drijftillen van vooral waterscheerling. Onder water drijven vaak grote hoeveelheden blaasjeskruid, hetgeen plaatselijk zelfs het varen kan bemoeilijken.

Het rietland is een leef- en broedgebied voor talrijke moerasvogels, zoals grote en kleine karekiet en de snor. Op veldjes krabbenscheer broedt de steeds zeldzamer wordende zwarte stern. Op de drijftillen van de kleinere plassen broeden soms ook meeuwen. Verborgen in het riet broeden de zeldzame roerdomp, en kleine vogels als kleine karekiet en snor. Ook trekt het gebied grote aantallen ganzen en talrijke soorten eenden, ganzen, zwanen, futen en ralachtigen. In grote bomen vindt men enkele broedkolonies van de een van de voornaamste viseters van het gebied: de aalscholver. De schuwe purperreiger heeft voorkeur voor appelbes-bosschages. Daarnaast maken veel trekvogels een tussenstop in het gebied als ze op doorreis zijn van of naar het warme zuiden van Europa. Het gebied is aangewezen als Vogelrichtlijngebied, een speciale beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn van de Europese Unie.

Natuurmonumenten Nieuwkoopse Plassen

Groenendijk Bootverhuur

Jachthaven Plaszicht / Tijsterman

Klik op een onderstaande foto voor de diashow.