Allerheiligst Sacrament Kerk

Allerheiligst Sacrament Kerk was een kerk aan de Sportlaan van Den Haag. In het jaar 1925 ontwierp Nicolaas Molenaar j een driehoekig kerk gebouw met op de zuidelijke hoek een grote klokkentoren. In juli 1926 werd de kerk door de parochie de Vier Evangelisten in gebruik genomen. Maar de inwijding door bisschop Callier vond plaats in december van dat jaar.Een brand in maart 1958 verwoesten het schip van de kerk tot as, maar het orgel, het priesterkoor en de toren bleven gespaard. Aan het eind van dat jaar was de kerk weer hersteld. Het Bisdom besloot in het jaar 2008 wegens haast geen kerk bezoek de Sacrament kerk van de parochie de Vier Evangelisten te sluiten. Na vijf jaar leegstand werd de kerk in januari 2013 gekraakt. De kerk werd tijdelijk gebruikt voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De kerk is in 2018 gesloopt voor ruimte te maken voor duren huizen.