De Vliet

150507040_langs het schiekanaal De Vliet

De Vliet, was oorspronkelijk een rivier. In de middeleeuwen was de Vliet een belangrijke verbinding tussen de Oude Rijn en de Maas. Tegenwoordig is de Vliet gekanaliseerd en loopt hij van Leiden via Voorschoten, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Delft naar Rotterdam. Het gehele traject wordt meestal aangeduid als het Rijn-Schiekanaal.

In Leidschendam bevindt zich een sluis. Op de plaats van de sluis lag tot halverwege de 17e eeuw een overtoom. De Vliet was hier afgedamd en passagiers van trekschuiten moesten overstappen om hun reis te vervolgen. Goederen moesten worden overgeladen. BRON

 De Romeinse veldheer Corbulo

De limes was de uiterste grens van het gigantische Romeinse Rijk. Deze grens liep in ons land langs de Rijn, waarmee Katwijk dus het uiterste punt was van het Imperium Romanum op het Europese continent.
In 47 na Christus werd op bevel van de Romeinse veldheer Corbulo een kanaal gegraven tussen de Rijn en de Maas, via de stad Forum Hadriani (nu Voorburg). Dit kanaal had een lengte van 34 km en maakte patrouilles en bevoorrading in het kustgebied eenvoudiger; met dit nieuwe kanaal werd varen over zee vermeden. Sinds het eerste Romeinse kanaal heeft er altijd een druk bevaren verbinding bestaan langs deze route.

Het kanaal verbindt de steden Leiden en Den Haag met elkaar en was daarmee belangrijk voor de handel tussen deze steden.  BRON

Mijn fietstocht langs het Rijn Schie Kanaal.

Ik heb geprobeerd dingen te ontdekken en weer te geven die in het verhaal genoemd zijn . Maar ik heb wel de bedrijvigheid langs het Rijn -Schie kanaal in een impressie vast gelegd vanaf de Laakbrug in Den Haag. Tot Leiderdorp. En van de Laakbrug tot Overschie en terug.  

Klik op een fotootje voor de diashow