Het graf van Chinese Keizer Qin Shi Huang

Het graf van Chinese Keizer Qin Shi Huang  384 j voor Christus is bedekt met een enorme laag aarde. Niemand weet waar de ingang is. Tot op de dag van vandaag is het graf nog niet bloot gelegd. Uit historische verslagen blijkt dat het graf uit verschillende paleizen en paviljoens bestaat vol zeldzame edelstenen en schatten.In de buurt van de grafheuvel waaronder het graf van de keizer is, bevinden zich ook nog talrijke grafkuilen. Een ervan bevatte twee prachtige bronzen miniatuurwagens met bronzen paarden en wagenmenners. Deze staan tegenwoordig in het museum bij de opgraving. Later werd nog een kuil met bronzen vogels ontdekt. Ook werden offer kuilen gevonden met skeletten van exotische dieren, massagraven van dwangarbeiders en tombes met lijken van jonge mensen. Dat kunnen mensenoffers zijn geweest. In 384 v.C. werd deze praktijk officieel verboden in China. Wel werden de mensen offers in de tijd van Qin dynastie.  En de daarop volgende Han dynastie steeds meer vervangen door terracotta beelden. Het terracotta leger staat in vijf kuilen op twee kilometer van de graf heuvel heuvel van de Keizer.