Historie van Scheveningen

160820009_historisch_festival_scheveningen 160820018_historisch_festival_scheveningen 160820026_historisch_festival_scheveningen]

Historie van Scheveningen

Historie van Scheveningen. Scheveningen geeft geen antwoord op de vraag inzake de ouderdom van Scheveningen. Naamkundig onderzoek zou hebben aangetoond, net als bij andere Nederlandse plaatsen die eindigen op het suffix (achtervoegsel) ‘-ingen’, dat de oorsprong ervan in de 10e of 11e eeuw ligt. De bewuste naam komt voor het eerst voor in een grafelijk register dat deels is opgesteld omstreeks 1284. Er is sprake van een gebied dat wordt omschreven als een ’terram de Sceveninghe’ (land van Scheveningen). Er is wel eens beweerd dat een geslacht met de naam Scheven – dat bij Haarlem een kasteel bezat en zich in de 14e eeuw in de omgeving van Leiderdorp vestigde – iets te maken zou hebben met het dorp of met de naam Scheveningen, maar hiervoor ontbreekt elke aanwijzing.

Soms genoemde, maar nooit onderbouwde, buitenlandse invloeden zijn evenmin aantoonbaar. Uit de historie valt op te maken dat de oorsprong van Scheveningen een puur Hollandse aangelegenheid moet zijn geweest. Binnen het reeds genoemde ’terram de Sceveninghe’ heeft naar alle waarschijnlijkheid een oudere woonkern gelegen; te denken valt aan een agrarisch gemeenschapje, een buurtschap, enkele kilometers meer landinwaarts van de kust gelegen.

De kennis over die tijd is vrij beperkt; wel heeft de sociaal geograaf dr. J.K. de Cock in een artikel, getiteld Scheveningen-Binnen en Scheveningen aan Zee, hierover iets geschreven dat als onderbouwing kan gelden. Ook in het naslagwerk De bodem van ‘s-Gravenhage van E.F.J. de Mulder komt De Cock met een bijdrage op dit oudere ‘Sceveninghe’ terug. Naar zijn opvatting is het oude buurtschapje – te denken valt in de 12e of 13e eeuw – door langdurige zandverstuivingen onder het zand verdwenen. Bron

Op zaterdag 20 augustus werd het historisch festival in Scheveningen gehouden met klederdrachten muziek. Er werd aardig weer gegeven, hoe het in die tijd er aan toe ging, met workshops muziek dans en klederdrachten.Klik op een fotootje voor de diashow