De Laakzone Den Haag is meer als

16-725001_LaakzoneDe Laakzone  Den Haag is meer als

De Laakzone  Den Haag is meer als je zou denken. Het is een groot project van de gemeente Den Haag en is gestart in 1992  van de vorige eeuw. Wat houd dit project in, om te beginnen is het een groen gebied dat loopt van de Laakmolen tot aan het  NS station Moerwijk. Tussen deze groenzone door loopt het oude veenriviertje de Laak. De Laakzone is aangewezen als ecologische verbinding tussen  het Vorden gebied in Rijswijk en de Laakmolen aan de Trekvliet. De gemeente streeft er ook naar om het recreatieve karakter van de Laakzone en omliggende gebieden beter te benutten. Dit project heeft nu al zijn vruchten afgeworpen de flora en fauna laten een grote verbetering zien met de tijd voor dat dit project begonnen was. Bron delen van dit verhaal

Fietsstraat

Ook de verbindingen met fietsstraten van Den haag sluiten goed aan met de Laakzone met weinig verkeer en schone lucht is het een van de mooiste stukjes fietsen in Den Haag en er zijn veel aansluitingen op de omliggende fietsstraten die auto luw zijn, tot aan Zoetermeer, Delft, Ypenburg, Den Haag centrum Leiden,Wassenaar, of Kijkduin heb je fiets plezier met af en toe wat autoverkeer maar de fietser is de baas op de fietsstraat.

Flora en Fauna.

Tussen  2001 en 2005 heeft een herinrichting plaatsgevonden. Hierdoor is aan de noordzijde een natuurlijke zone ontstaan. In de hooilandjes staan bloeiende planten als pastinaak, margriet, scherpe boterbloem, speerdistel, fluitenkruid en groot hoefblad. Ook de oevers zijn bloemrijk met onder meer grote kattenstaart, grote lisdodde, gele lis, wolfspoot, harig wilgenroosje en moerasandoorn. Hier en daar staan besdragende struiken, zoals sleedoorn, hondsroos en gelderse roos. In en bij het water leven groene en bruine kikkers en kleine watersalamanders en gewone padden. Waterjuffers en libellen en vlinders profiteren van de bloemrijke hooilanden en oevers. In het struweel zijn algemene zangvogels als winterkoning, koolmees en roodborst. De boomkruiper zit op de stammen van oude bomen. Het water met de oevers, gras, struweel en bomenrijen van de Broekslootkade en de Maanweg zijn eveneens onderdeel van de hier beschreven ecologische verbinding Bron  Klik op een Fotootje voor de diashow