Wagen Werkplaats Amersfoort

Wagen Werkplaats Amersfoort

Wagen Werkplaats Amersfoort. Vooraf Sinds 2002 werken velen aan het tweede leven van de Wagenwerkplaats. Het kleine Burgerinitiatief groeide uit tot een zwerm projecten, programma’s en nieuwe bedrijven in het gebied. De komende tijd zullen weer nieuwe initiatieven genomen worden door eigenaren, gebruikers, toezichthouders, omwonenden en geïnteresseerden. Hoe vinden die elkaar? In welk rijtuig stappen ze in? En waar gaat de reis naar toe? Van meet af aan was ‘duurzaamheid’ een belangrijk spoor op de Wagenwerkplaats. In 2009 is voor het gebied al een Duurzaamheidsvisie opgesteld. Tijdens de duurzaamheidsdagen oktober 2014 bespraken zo’n vijftig betrokkenen wat de belangrijke thema’s zijn. Ze legden de basis voor dit verhaal van de Duurzaamheidsvisie. De acht werksporen die nu zichtbaar gemaakt zijn, vormen input voor het Masterplan en het nieuwe Bestemmingsplan De acht werksporen zijn ook de uitnodiging aan u en andere geïnteresseerden om uw innovatieve oplossingen hier op de Wagenwerkplaats in te passen. De Wagenwerkplaats wordt gemaakt door alle mensen die zich ermee verbinden. Dat is de ‘wij’ die in deze tekst gebruikt wordt. De Duurzaamheidsvisie is een belangrijk ‘community-project’, dat bijdraagt aan de omvorming van het gebied van spoorindustrie naar creatieve industrie, werken, leren en wonen. Bron .Klik op een fotootje.