Het Zieke

IMG_0113Het Zieke

Tot de middeleeuwen bestond de Zusterpolder uit drassig veen. Door het graven van sloten en kanalen werd het bewoonbaar. In het zuidoostelijke deel ligt nu de Stationsbuurt. De buurt wordt begrensd door de Hoefkade (Hoefwetering) en Het Zieken.
Het Zieke (vroeger Syecken) is de oudste open gracht van Den Haag, samen met het kleine stukje van de Hofsingel die nog te zien is tussen het torentje van de Minister President en het Mauritshuis. Beide dateren uit de 14de eeuw.

Het Zieke loopt tussen het Spui, dat begin 20ste eeuw gedempt werd, en de Haagvliet bij het Rijswijkseplein. De aanliggende kades heten Het Zieken en de Pletterijkade. Bij het Spui splitst Het Zieke zich in de Zuid Singelgracht (nu Bierkade en Groene Wegje) en de Zuid-Oost Singelgracht (nu Uilebomen) en ook de straten zoals de Maasstraat  Scheldestraat Gouwenstraat Lekstraat  en zo veel meer straten met een rivier naam.

De naam van Het Zieken verwijst naar het oude Leprozenhuis dat sinds de 15de eeuw bij het huidige Rijswijkseplein stond, midden in de weilanden buiten de stad. Het leprozenhuis en hun tuin waren ommuurd, de bewoners mochten alleen op de kade wandelen, langs Het Zieke. Omdat er geen verkeer was, breidde hun wandelgebied zich uit richting Wagenstraat.
In 1592 werd Het Zieken voor verkeer opengesteld en vanaf toen kwamen er schepen op Het Zieke. Het leprozenhuis werd in de 17de eeuw gesloten omdat de ziekte verdwenen was, en werd eenProveniershuis. In 1826 werd het afgebroken. In de tuin werd ‘Het Wachtje‘ gebouwd waar de stedelijke accijnzen betaald moesten worden.
Aan Het Zieken bij het Groene Wegje kwam een stadsherberg. Er was per trekschuit verbinding met Delft.  Bron Wikipedi Klik op een fotootje voor de diashow van het album.