In de Delftsehout

14030502_delftsehout_fotovaakIn de Delftsehout

In de Delftse Hout, aan de noordrand van Delft, ligt 400 hectare groen. Het is een prachtig recratie- en natuurgebied met de mooist gelegen stadscampingvan 2010 (uitgeroepen door de ANWB). Dankzij de talrijke recreatiemogelijkheden in het groengebied is de Delftse Hout ideaal voor een uitje. Een speeltuin met water in de hoofdrol? Een verrassende tentoonstelling over de dieren die er leven? Het is er allemaal in de Delftse Hout.

Het Hertenkamp is een oud stadspark met oude bomen, vleermuizen en andere vogels en dieren. Het groen biedt een variatie in bloemrijk gras, een bosplantsoen en water. De waterpartijen in de Hertenkamp zijn in de jaren dertig gegraven. In de oorlog zijn er voor de houtopbrengst veel bomen geveld. En begin jaren 2000 is de waterpartij in de Hertenkamp uitgebreid om de problemen rond de afvoer van water uit de aangrenzende woonwijk Brassershout (Haagse deelgemeente Ypenburg) op te lossen.

Ten zuiden van het Hertenkamp liggen de restanten van het oorspronkelijke veengebied, de Tweemolentjesvaart en de Nootdorpse plassen. Langs de Tweemolentjesvaart ligt een uniek veengebied dat rijk is aan orchideeën.

Het meest bekend van de Delftse Hout is de Grote Plas, ontstaan in de jaren ’70 na onteigening van weilanden. Toen is ook de Stichting Delftse Hout opgericht. De stichting wilde een groot natuurgebied realiseren, waaronder het Bieslandse Bos. Het gebied rond de Grote Plas is gevarieerd en heeft verschillende biotopen, variërend van open water, rietkragen, bosplantsoen en mooie natuurrijke open plekken.

Ten zuiden van de Grote Plas ligt de Bieslandse polder, dat beheerd wordt door ‘Boeren voor natuur’. Lage polderplekken zijn in de jaren 90 teruggegeven aan de natuur. Nu leven hier allerlei soorten watervogels. De lepelaar bijvoorbeeld zoekt hier naar stekelbaarsjes. Eind 2009 zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd en een slikgebied langs het Virulypad. Ook achter IKEA is water gegraven en in 2010 is een grondwal een bunker aangelegd voor vleermuizen. Verder is het de bedoeling dat in de Bieslandse bovenpolder tarwe verbouwd wordt.

Tot de Delftse Hout behoort verder de begraafplaats Iepenhof, de berg van Zegwaard en diverse volkstuincomplexen. De berg van Zegwaard is ontstaan op een vuilnisplaats en bestaat uit bosplantsoen en waterpartijen. Langs de Brasserskade ligt een sportpark. Bron Gemeente Delft, Klik op een fotootje voor de diashow