Sint Nicolaas Gasthuis

Sint Nicolaas Gasthuis Den Haag
Sint Nicolaas Gasthuis Den Haag

Sint Nicolaas Gasthuis

Het Haagse Sint Nicolaas Gasthuis dateert uit 1355 en was gevestigd aan de Grote Halstraat naast “’t Gouden Hooft”. In 1904 verhuisde het Gasthuis naar een monumentaal pand aan de Amsterdamse Veerkade. Tot ca. 1965 was het Gasthuis in gebruik. Mede door onderbezetting en saneringsplannen van de gemeente, heeft het toemalige bestuur besloten tot de bouw van een nieuw bejaardencentrum (“Aelbrecht van Beijeren”) en de verkoop van het pand aan de Amsterdamse Veerkade. Ten behoeve van zorgvuldig beheer van het vermogen is de Stichting Sint Nicolaas Gashuis opgericht.

De Stichting wendt het rendement van dit vermogen aan voor donaties aan charitatieve doelen. Dit zijn veelal door organisaties of instellingen geïnitieerde projecten met een sociale, culturele, wetenschappelijke of een anderszins maatschappelijke relevantie. In de afgelopen 5 jaar hebben inmiddels meer dan 80 organisaties en instellingen donaties ontvangen voor dergelijke projecten. De Stichting heeft een ANBI erkenning. Bron

Als Hagenaar ben al jaren onder de indruk van deze mooie gevel maar nooit achter zo’n mooi verleden gezocht totdat ik er foto’s van ging maken en in mijn verbeelding zag ik het verleden terug komen ook de rijkdom en armoede die Den Haag toen kende, ik ben toch in de boeken gaan zoeken en dit gevonden. Het Gasthuis stamt uit de middeleeuwen en stond op de hoek van de Oude Molstraat en Grote Halstraat, het wapen van Aelbrecht  van Beijeren stond in die tijd boven de hoofdingang maar in 1904 mee  naar het nieuwe pand aan de Amsterdamse Veerkade verhuisd en hier zie je het nu ook boven de ingang, er zijn nog meer  monumentale Panden aan de Amsterdamse Veerkade die ik als fotograaf nader ga onderzoeken om foto’s van te maken en ook het verleden te zoeken. Ik heb wel het fotoalbum met wat foto’s wat leeft rond de Amsterdamse Veerkade gemaakt.         klik op een foto