Werkzaamheden in het Westduinpark

IMG_6723Werkzaamheden in het Westduinpark

werkzaamheden in het Westduinpark.  Tot half maart 2015 zijn er verschillende werkzaamheden.  De gemeente verbetert het padennetwerk en verbindt de begrazingsgebieden met elkaar. Tijdens de werkzaamheden blijft het Westduinpark open. Bron gemeente Den Haag

Het Westduinpark is door het unieke karakter van het duingebied op Europees niveau aangewezen als Natura 2000-gebied. De werkzaamheden in het Westduinpark zijn om:

  • de natuur te onderhouden en te versterken
  • de ervaring van de natuur te vergroten

Verbetering padennetwerk

Begin november 2014 worden delen van het padennetwerk aangepast. Het gaat hier om paden die in 2013 zijn geasfalteerd. Deze krijgen een nieuwe toplaag met meer wit- en grijskleurtinten. Dit past meer bij het landschap, dan zwart asfalt. Daarnaast wordt er een begin gemaakt met het veranderen van oude asfaltpaden naar zandpaden.

In 2015 worden er nieuwe paden aangelegd. Zo zorgt de gemeente voor een goede verbinding tussen stad en zee en van Noord naar Zuid. Ook het ruiternetwerk wordt deze winter verbeterd. Er komen extra verbindingen en extra doorsteken naar het strand.

Begrazing Schotse Hooglanders

De gebieden ‘de Natte Pan’ en ‘de Wieringsestraat’ worden met elkaar verbonden, door het tussenliggende gebied ‘De Plak’ toe te voegen aan het grasgebied van de Schotse Hooglanders. Hiermee voldoet de gemeente aan de eisen van de Provincie Zuid-Holland voor dit Natura 2000-gebied

 Klik op een fotootje voor de diashow