Geschiedenis Westbroekpark

140606_16_westbroekpark_rosariumGeschiedenis Westbroekpark

In het midden van de 19de eeuw begonnen de steden hard te groeien. De vaak veenachtige grond moest eerst met zand verhoogd worden voordat er huizen gebouwd konden worden. Het gebied waar nu het Westbroekpark ligt, maakte vóór 1860 deel uit van een bebost duingebied (het zogenaamde binnenduinbos). Die duinen werden afgegraven, en het zand werd gebruikt voor de aanleg van station Delftsepoort in Rotterdam. Er ontstond een weidegebied, waarvoor in 1887 al een parkplan werd ontworpen door Pieter Westbroek, in die tijd directeur van Gemeenteplantsoenen, in samenwerking met architect Mutters. Het plan werd afgekeurd.

In 1890 werd een plan van tuinarchitect Zocher Jr goedgekeurd, maar slechts ten dele uitgevoerd, namelijk tussen de Wittebrug en de Van Lennepweg. Tijdens de Eerste Wereldoorlogwerd het terrein gebruikt voor een interneringskamp voor Britse militairen. Na de oorlog werden er vier voetbalvelden uitgezet, ook omdat er geen geld was om er een mooi grasveld te maken. Het Nederlands Olympisch Comité wilde er een stadion bouwen, maar dat werd in 1921 geweigerd.

Ondertussen kreeg Westbroek in 1920 weer opdracht voor het maken van een plan, maar nu met weinig bebouwing. Aangezien ook anderen, waaronder Berlage, plannen hadden ingediend, moest de gemeenteraad een keuze maken. Het plan Westbroek werd op 13 februari 1922 met 31 stemmen voor en 9 tegen door de raad aangenomen. Dit plan voor het “Nieuwe Park” werd in 1925 voltooid.
Westbroek overleed in 1925; ter nagedachtenis aan hem werd het Nieuwe Park in 1926 officieel Westbroekpark genoemd.

Centraal in het park is nog steeds een weiland. In 1932 werd er een Indische tentoonstelling gehouden. Vooral het ‘Minangkabause Huis’ trok veel aandacht.

In 1933 gaf de gemeente aan de Stichting Haagsche Sport- en Speelterreinen (HSS) toestemming om de weide die winter als proef te gebruiken voor hockeyvelden. Toen het jaar daarop vergunning werd gevraagd om vijf echte velden aan te leggen met clubhuis etc., protesteerde de buurt. Het plan ging niet door.

In de oorlog bouwden de Duitsers twee bunkers in het park, die nog bestaan. Ook hebben ze er een voetbalveld aangelegd, waar de gemeente Den Haag aardappelen heeft gepoot. Na de oorlog is het park langzamerhand opgeknapt. Bron Wiki   

Klik op een fotootje voor de diashow